leather

ประเภทต่างๆ ของหนัง

หนังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. หนังแท้ หมายถึง หนังที่ได้จากสัตว์ต่างๆ เช่น หนังวัว หนังจระเข้
การนำหนังมาใช้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

หนังดิบ

หนังดิบ ได้จากสัตว์ที่ตายแล้ว นำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

หนังฟอก

หนังฟอก เป็นหนังดิบที่ผ่านการฟอก เพื่อไม่ให้หนังเน่าเปื่อย มีลักษณะอ่อนนุ่ม เรียบ สม่ำเสมอ
สีสันสวยงาม มีความหนาตามต้องการ

Full grain

เป็นหนังชั้นแรกที่มีลวดลายของหนังธรรมชาติอยู่ หลังจากผ่านการฟอกหนังแล้ว
จะนำมาตกแต่ง โดยการพ่นเงาเน้นลวดลายของตัวหนัง

 หนังเทียม

หมายถึง สารสังเคราะห์ที่้มีลักษณะคล้ายหนังแท้
ผ้าบุหนังเทียม PVC หรือโพลีไวนิลคลอไรด์ เรียกกันทั่วไปว่าหนังไวนิล เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นที่ทำจากพีวีซีเรซิน และสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก เพื่อปรับความนุ่มนวล สี และพื้นผิว ผ้าบุหนังเทียม PVC เป็นผ้าบุหนังเทียมที่ผลิตมาเพื่อใช้ทำโซฟาราคาถูก